На факультеті реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за наступними спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
231 Соціальна робота
016 Спеціальна освіта
013 Початкова освіта
227 Фізична терапія, ерготерапія
053 Психологія
за другим (магістерським) рівнем освіти:
231 Соціальна робота
016 Спеціальна освіта
013 Початкова освіта
227 Фізична терапія, ерготерапія
012 Дошкільна освіта