Кафедра соціальної роботи є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка»)
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
231 Соціальна робота (спеціалізація «Соціальна педагогіка»)