Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичної культури і спорту є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
227 Фізична терапія, ерготерапія
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
227 Фізична терапія, ерготерапія