На факультеті мистецтва та дизайну здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за денною формою навчання за наступними спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
022 Дизайн, освітні програми «Дизайн графічний», «Медіадизайн», «Дизайн одягу», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
206 Садово-паркове господарство
242 Туризм, спеціалізація «Лікувально-реабілітаційний та оздоровчий туризм»
073 Менеджмент