Кафедра спеціальної освіти та психології є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
016 Спеціальна освіта (освітньо-професійна програма «Логопедія»)
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
016 Спеціальна освіта (освітньо-професійна програма «Олігофренопедагогіка»)
016 Спеціальна освіта (освітньо-професійна програма «Логопедія»)