Вивчення дисципліни БЖД  починаєтся з назви, яку складають два слова безпека і життєдіяльність. Здатнічть для здійснення ефективної професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення  техногенних аварій та природних небезпек,які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, також забезпечення  оптимального управління охороною праці нп підприємствах (об'єкта господарської,економічної та наково-освітньої діяльнгості), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення  необхідності обов'язкового виконання  в повному обсязі всіх заходів  гарантування бепеки праці на робочих місцях