Кафедра менеджменту та туризму є структурним підрозділом факультету мистецтва та дизайну. Кафедра є випусковою і забезпечує якісну освітню та професійну підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
073 Менеджмент
242 Туризм