«Філософія науки» є спеціальним філософським напрямом, який обирає своєю проблематикою науку як епістемологічний і соціокультурний феномен. Завданням даної дисципліни є поглиблення знань майбутніх докторів філософії про науку як соціальний інститут і феномен культури, сприяння усвідомленню місця власних наукових розвідок аспірантів у загальному розвитку світової науки. Реалізація цієї мети передбачається через надання системного і відносно завершеного, цілісного викладення основних проблем філософії науки на рівні об’єктивного, ідеологічно незаангажованого бачення шляхів і засобів їхнього вирішення класичним, некласичним та постнекласичним типами науки.

   Водночас змістом курсу передбачено ознайомлення з розмаїттям сучасних наукових та філософських концепцій, розкриттям поліфонізму і плюралізму наукового та філософського мислення, наданням можливості їхнього альтернативного сприйняття. Вивчення даного курсу покликане синтезувати набуті знання з фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне сприйняття реальності з метою створення підґрунтя методологічного та гуманітарного компонентів аспірантського рівня освіти.