4 курс, 1 семестр, ТБ-4, 30 лекцій, 15 практик. Підсумковий контроль - залік.

Мета: формування у студентів навичок дослідження логістичної організації та управління в туризмі, логістичних основ сталого розвитку туризму, проблем готельного, інформаційного, фінансового і транспортного обслуговування.

 Завдання: ознайомлення з теоретичними основами та науково-практичними концепціями логістики туризму, що визначається як складова логістики послуг; 

розгляд логістичних підстав сталого розвитку туризму, в тому числі логістики його ресурсної бази; 

дослідження головного турпотоку і логістичних потоків, які його обслуговують, як основного об'єкта вивчення; 

дослідження логістики турфірми, туру і міжнародних туристичних потоків; 

розкриття логістичних особливостей готельних, інформаційних та фінансових послуг в туризмі; 

ознайомлення з особливостями транспортної логістики в туризмі і з перспективами його розвитку в Україні.