Програму вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології, системи та ресурси» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 206 Садово-паркове господарство, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство