Предметом вивчення курсу є оволодіння абітурієнтами знань стосовно фізичної теорії кольору, теорії кольорового зору, питань виміру й кількісного вираження кольору (колориметрії), основ мистецтва кольору, основ колористики, вплив кольорів на людину, який розглядається з погляду фізіології, психології й естетики.
Мета навчального курсу:
формування систематизованого знання про основи кольорознавства і колористики;
оволодіння навичками виконання колористичних площинних композицій на базі отриманих знань про принципи і закономірності гармонійного поєднання кольорів, а також колористичних композицій, заснованих на психологічному впливі кольорів і асоціаціях, що викликаються ними;
сприяти забезпеченню рівня академічної освіти, фахових вимог, послідовному становленню професіонала, здатного вирішувати складні творчі завдання в дизайні.