Last modified Name Description
Page Що таке Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл»)

URL Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України № 466 від 25.04.2013
Це положення визначає дистанційне навчання і як окрему форму навчання, і як використання дистанційних технологій в традиційних формах: очній, заочній тощо. Але якщо підготовка фахівців за дистанційною формою потребує ліцензії міністерства, то використання дистанційних технологій в традиційних формах навчання знаходиться у власній компетенції навчального закладу. Це дає змогу вже зараз впроваджувати Moodle в існуючий навчальний процес (навіть якщо очні заняття відбуваються в повному обсязі), що значно підвищує його ефективність, відкриває багато нових можливостей, позитивно сприймається студентами, економить аудиторний фонд та підготовлює викладачів до роботи за дистанційною формою навчання. Якщо раніше ми нарікали на те, що використання дистанційних технологій юридично не врегульоване, то тепер перепони зняті - ініціатива за нами!
File ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧА MOODLE

Покрокова інструкція для викладача для роботи з системою Moodle

URL Репозитарій ХННРА

Репозитарій ХННРА – електронний архів документів наукового, освітнього та нормативного призначення, виданих у академії або створених працівниками «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради