Програму вивчення навчальної дисципліни «Пастиж» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки з спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика».

Навчальна дисципліна «Пастиж» є спеціальною дисципліною, яка встановлює базові знання для отримання професійних знань і умінь.

Предметом вивчення курсу є курс художньо-культурологічної спрямованості. Вона спрямована на творче, естетичне, духовно-моральний розвиток учня; створення основи для набуття ним досвіду по створенню об'єктів перукарського мистецтва; на розвиток у студентів естетичного смаку, художнього мислення і вміння виконувати пастижерні вироби та прикраси, використовувати пастижерні вироби для формування образу в художньому рішенні гриму, макіяжу та створення іміджу; розвиток мотивації особистості студента до пізнання і творчості; створення умов для соціального, культурного і професійного самовизначення, творчої самореалізації особистості того, хто навчається.

Забезпечуючі дисципліни: «Анатомія і фізіологія людини», «Пластична анатомія людини», «Спеціальний малюнок», «Кольорознавство», Моделювання та художнє оформлення зачіски.

Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни з напрямку дизайн.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Обладнання, інструменти, сировина та матеріали для пастижерних робіт, основні види пастижерних робіт

Змістовий модуль 2. Конструювання і виготовлення пастижерних прикрас для зачісок