Предметом курсу є вивчення традиційних і новітніх способів, методів, технік і технологій декоративного розпису. Курс передбачає ознайомлення студентів із основними відомостями про художні особливості і стильові напрями художнього розпису, поширених на території України, загальними принципами декоративного розпису.

Мета навчального курсу: ознайомлення з надбаннями українського народного мистецтва, а також з видами декоративного розпису, формування професійних знань та умінь, необхідних для вираження творчого задуму засобами декоративного розпису, формування індивідуального стилю майбутнього фахівця.

Завдання навчальної дисципліни:

  • вивчення традицій народного мистецтва,;

  • вивчення методів, прийомів та технік декоративного розпису;

  • вивчення методів, прийомів та способів стилізації у розписі;

  • формування практичних вмінь із застосування методів, прийомів та технік традиційного декоративного розпису;

  • формування образотворчої культури та творчої індивідуальності майбутнього фахівця.