Предметом вивчення курсу є вивчення основ сучасних харчових технологій, вимог до сировини на підготовчій стадії технологічного процесу; наукових основ процесів та практичне застосування харчових технологій для виготовлення продукції харчування; загальна характеристика сучасних технологічних схем та апаратурного оформлення виробництва основних харчових продуктів та напівфабрикатів; сучасні аспекти застосування технологічних процесів для переробки та зберігання сировини і харчових продуктів; основні принципи формування та забезпечення якості харчових продуктів.