Мета навчального курсу:
ознайомити студентів з теоретичними основами дисципліни, з її основними поняттями, а також виробити навички основних лабораторних досліджень рослин та їх захисту.
–формування у студентів професійних знань щодо основ будови і життєдіяльності декоративних рослин, їх різноманітності та походження, місця та ролі у природних та штучних лісових екосистемах.

- формування професійної кваліфікації фахівців лісового та садово-паркового господарства в галузі захисту декоративних рослин та об’єктів садово-паркового господарства від шкідників.

Завдання дисципліни:

     Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є:

– ознайомлення студентів з основ будови і життєдіяльності декоративних рослин, їх різноманітності та походження, місця та ролі у природних та штучних лісових екосистемах;

– є однією із спеціальних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців лісового та садово-паркового господарства.

особливості вирощування декоративних рослин залежно від зональних аспектів, систем землеробства, спеціалізації, економічного стану та матеріального забезпечення господарства;

- визначення поняття захист рослин;

-основні етапи захисту декоративних рослин;

-                   особливості біології розвитку домінантних та субдомінантних видів шкідливих організмів з урахуванням фенологічних фаз захищаючих рослин;