Програму вивчення навчальної дисципліни «Комікс— інструмент освітнього сторітелінгу». розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Предметом вивчення курсу є дидактичний потенціал коміксу.

Забезпечуючі дисципліни: Психологія, Вікова психологія.

Забезпечувані дисципліни: Педагогічні технології у початковій школі,  Теорія і методика виховання, Основи педагогічної майстерності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Змістовий модуль 1. Історія розвитку коміксу.

Змістовий модуль 2. Сучасний комікс і освітній сторітелінг.

Змістовий модуль 3. Веб-сервіси для створення коміксів.