Програму вивчення навчальної дисципліни «Режисура» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми Медіадизайн зі спеціальності 022 Дизайн першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво.

 Предметом дисципліни є вивчення здобувачами освіти особливостей роботи режисера театру та кіно для формування навичок режисерської роботи медіадизайнера в процесі створення відео-контенту.

Мета навчального курсу: Опанування студентами теорією і практикою режисерської майстерності для будь-якого виду відео-контенту (театр, інтернет-контент, телебачення, кіно), вивчення принципів сучасної роботи режисера та сценариста. 

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів основам режисури в театрі, на телебаченні, радіо та сфері інших аудіо візуальних мистецтв.