Програму вивчення навчальної дисципліни «Звукорежисура» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн, галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Предметом курсу є вивчення художньо виразних звукових засобів екрану, формування основи творчого застосування всіх звукових компонентів в процесі створення відео-контенту.

Мета навчального курсу: опанування студентами теорією і практикою звукозапису для будь-якого виду відео-контенту (інтернет-контент, телебачення, кіно), вивчення принципів сучасної звукорежисури.

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів основам звукорежисури на телебаченні, радіо та сфері інших аудіо візуальних мистецтв.