Формування уявлень студентів про структуру дефекту при порушеннях звуковимови та механізми різних форм мовленнєвих порушень, обумовлених органічними порушеннями  моторних структур центральної нервової системи, системні порушення мовлення органічного ґенезу при афазії, внаслідок уражень кори лівої півкулі головного мозку,  механізми функціональних та органічних розладів мовленнєвої діяльності при заїканні; оволодіння студентами теоретичними та практичними основами корекційно-логопедичної роботи з подолання порушень дисграфії та дислексії у дітей, а також їх профілактики; знайомство з основними видами діяльності логопеда, (діагностична, спрямована на визначення наявних порушень звуковимови і кваліфікацію виявлених порушень звуковимови; корекційно-розвиваюча, що включає складання плану корекції порушень звуковимови, відбір необхідного змісту і засобів для проведення корекційно-логопедичної роботи; консультативна, що передбачає надання допомоги, пов’язаної з вирішенням питань корекції та профілактики порушень звуковимови батькам, педагогам.