На факультеті реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за наступними спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
231 Соціальна робота
016 Спеціальна освіта
053 Психологія за другим (магістерським) рівнем освіти:
231 Соціальна робота
016 Спеціальна освіта