Кафедра педагогіки та методик навчання є випусковою і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:
за першим (бакалаврським) рівнем освіти:
013 Початкова освіта (додаткова спеціалізація «Іноземна мова»)
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
013 Початкова освіта (додаткова спеціалізація «Іноземна мова»)